START VAN HET NIEUWE SCOUTSJAAR

Tijd om het scoutsjaar terug te starten!
Neem al je vriendinnen, vrienden, neven, nichten, ... maar eens een dagje mee naar de scouts!
Iedereen kan eens een dagje komen proberen!
De leiding is er helemaal klaar voor, jullie toch ook?